Thiết kế website chuyên nghiệp

20000
Một bài thuốc trị BẠI LIỆT
DƯỠNG HUYẾT TRÁNG CÂN KIỆN BỘ HOÀN Tán bột làm hoàn.Ngày uống 24 gam. -TD: Trị bại liệt.

  

DƯỠNG HUYẾT TRÁNG CÂN KIỆN BỘ HOÀN

-XX: Thẩm thị tôn sinh.

-DV:

*Thục địa  160 gam,Bạch thược :6 gam,Đương quy : 80 gam (bỏ Xuyên khung vì vị nầy làm thuốc đi lên),thêm Quy bản :40 gam.

*Hoàng kỳ,Nhân sâm ,Bạch truật,Hoài sơn,Bổ cốt chỉ,Ngũ vị tử,Thỏ ty tử,Câu kỷ : đều 40 gam,

*Khương hoạt:12 gam, Phòng phong; 24 gam,(khu phong thấp)

*Phòng kỷ: 20 gam,Ngưu tất , Thương truật ,Hoàng bá : 80 gam,(đều dẫn thuốc đi xuống)

 

*Tủy sống heo: 7 cái , Đỗ trọng : 80 gam,(mạnh gan thận)

 

Tán bột làm hoàn.Ngày uống 24 gam.

-TD: Trị bại liệt.

http://dongyphanvan.com

2/1/2020